Definisi 'jabat'

Indonesian to Indonesian
verb
1 , men·ja·bat v 1 memegang: ~ dayung; 2 melakukan pekerjaan (pangkat dsb); memegang jabatan (pekerjaan): sepuluh tahun lamanya beliau ~ pekerjaan itu;
ja·bat·an n 1 pekerjaan (tugas) dl pemerintahan atau organisasi: ia berhenti dr ~ nya; 2 fungsi; 3 dinas; jawatan: surat ~;
~ fungsional jabatan yg ditinjau dr fungsinya dl satuan organisasi (spt dokter ahli, dosen, juru ukur); ~ negeri jabatan dl bidang eksekutif yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dl kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); ~ organik jabatan yg telah ditetapkan dl peraturan gaji yg berlaku dan termasuk formasi yg telah ditentukan oleh jawatan yg bersangkutan; ~ rangkap dua atau lebih jabatan yg dipegang oleh seseorang dl pemerintahan atau organisasi, spt sekretaris jenderal, kepala biro; ~ struktural jabatan yg terdapat dl struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur;
pe·ja·bat n 1 pegawai pemerintah yg memegang jabatan penting (unsur pimpinan): ia seorang ~ yg amat jujur dl melaksanakan tugasnya; 2 kl kantor; markas; jawatan;
~ hubungan masyarakat orang yg bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; ~ negara orang yg memegang jabatan penting dl pemerintahan, spt menteri, sekretaris negara; ~ penerangan orang yg bertugas menyampaikan penerangan tt lembaga yg menugaskannya; ~ pers petugas pd suatu instansi yg menangani urusan pers;
pen·ja·bat n pemegang jabatan orang lain untuk sementara;
pen·ja·bat·an n proses, cara, perbuatan menjabat;
se·ja·bat n sejawat; sepekerjaan: teman ~
source: kbbi3
More Word(s)
jabatan, kantor, posisi, biro, instansi, kedudukan, pejabat, penggede, pemangku, pemimpin, majikan, atasan, penjabat, pemegang, penjabatan, sejabat, sejawat, sepekerjaan, kolega, menjabat, memegang, menyandang, memangku, menyambut, memerankan,
Related Word(s)
jabatan, menjabat, pejabat, penjabat, penjabatan, sejabat, jabat,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore jabat in SinonimKata.com >