Definisi 'family oxyuridae'

English to English
noun
1 pinworms Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
worm family, enterobius, genus enterobius, aschelminthes, nematoda, phylum aschelminthes, phylum nematoda,

Visual Synonyms