Definisi 'family desmidiaceae'

English to English
noun
1 unicellular algae Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
protoctist family, desmidium, genus desmidium, charophyceae, class charophyceae,

Visual Synonyms
More Word(s)
protoctist family, desmidium, genus desmidium, charophyceae, class charophyceae,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z