Definisi 'family anomiidae'

English to English
noun
1 saddle oysters Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
mollusk family, anomia, genus anomia, bivalvia, class bivalvia, class lamellibranchia, class pelecypoda, lamellibranchia,

Visual Synonyms