Definisi 'family acipenseridae'

English to English
noun
1 sturgeons Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
fish family, sturgeon, acipenser, genus acipenser, ganoidei, order ganoidei,

Visual Synonyms
More Word(s)
fish family, sturgeon, acipenser, genus acipenser, ganoidei, order ganoidei,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z