Definisi 'niat'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 maksud atau tujuan suatu perbuatan: mudah-mudahan -- baik Anda terwujud; 2 kehendak (keinginan dl hati) akan melakukan sesuatu: timbul lagi -- nya untuk menyelesaikan studinya yg terhenti itu; -- nya hendak berziarah ke Tanah Suci tahun ini, sudah bulat; 3 janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul; kaul; nazar: janji ditepati, -- harus dibayar; memasang -- , berkaul; bernazar;
-- baik maksud baik; -- hati keinginan (harapan) hati yg mantap;
ber·ni·at v bermaksud (akan): ia ~ akan melanjutkan sekolahnya mulai tahun ini;
ber·ni·at-ni·at v berharap (supaya);
me·ni·at·kan v 1 melakukan sesuatu dng niat (memaksudkan): sejak dahulu saya memang sudah ~ semua itu; 2 menazarkan; mengaulkan: dia sudah ~ kalau anaknya sembuh, akan memotong kambing; 3 Mk mendoakan; mengharapkan;
ter·ni·at v 1 sudah diniatkan; termaksud: kepergiannya ~ sejak dulu; 2 timbul niat: telah lama ~ olehnya akan mengunjungi ibunya di kampung
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore niat in SinonimKata.com >