Definisi 'kaedah'

Indonesian to Indonesian
?
1 ka·e·dah /ka·dah/ --> kaidah
source: kbbi3

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore kaedah in SinonimKata.com >
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z