Definisi 'gakang'

Indonesian to Indonesian
noun
1 anjing tanah; orong-orong
source: kbbi3
More Word(s)
orong-orong,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore gakang in SinonimKata.com >
More Word(s)
orong-orong,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z