Kata berawalan huruf XI

xifoid xii xiii xilem
xilofon xilograf xilografi xiloid
xilol xilologi xilonit xilosa
xinjiang xinjiang uighur autonomous region xiphias xiphias gladius
xiphiidae xiphioid xiphiplastron xiphisternum
xiphius xiphodon xiphoid xiphoid process
xiphophyllous xiphosura xiphosurus polyphemus xiphura
xiv xix xizang