Definisi 'i john'

English to English
noun
1 the first New Testament epistle traditionally attributed to Saint John the Apostle Terjemahkan
source: wordnet30

More Word(s)
epistle, new testament,

Visual Synonyms