Definisi 'jabar'

Indonesian to Indonesian
noun
1 Yang Mahaperkasa (Allah)
source: kbbi3

2 Yang Mahaperkasa (Allah)
source: kbbi3

verb
3 1 Mat mengubah (pecahan, ukuran, dsb) supaya menjadi bentuk lain yg lebih bersahaja atau menjadi golongan bentuk aljabar yg bersahaja: ~ pecahan; 2 menerangkan (menguraikan) secara terperinci: dia ~ jadwal penelitian itu dl bentuk matriks;
ter·ja·bar·kan v dapat diuraikan (dijelaskan) secara terperinci: kebudayaan itu ~ dr komponen biologi, lingkungan, dan psikologi;
ja·bar·an n penjelasan secara terperinci; uraian;
pen·ja·bar·an n proses, cara, perbuatan menjabarkan (menguraikan atau menerangkan secara terperinci); penguraian: ~ konsep itu jelas
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore jabar in SinonimKata.com >