Definisi 'boleh'

Indonesian to Indonesian
adv
1. 1 diizinkan; tidak dilarang: anak-anak -- menonton; 2 dapat: ia belum -- berdiri krn belum sehat benar; 3 kl beroleh; mendapat: berdoalah, biar -- anak raja;
-- jadi barangkali; mungkin; -- juga 1 dapat juga; 2 cak agak baik juga; tak berapa buruk; lumayan;
mem·bo·leh·kan v memperbolehkan;
bo·leh·an a cak bagus; bermutu; bernilai: ia berasal dr sekolah yg lebih - dp kita;
mem·per·bo·leh·kan v memberi kesempatan (keleluasaan); mengizinkan: penjaga itu tidak - kita masuk;
ke·bo·leh·an n kepandaian; kemampuan; kebisaan: artis-artis cilik memperlihatkan -nya di atas pentas;
se·bo·leh-bo·leh·nya adv sedapat-dapatnya: - kita jangan sampai menyusahkan orang lain
source: kbbi3

Related Word(s)
bolehan, kebolehan, membolehkan, memperbolehkan, seboleh-bolehnya, boleh,

Visual ArtiKata