Definisi 'berita'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar: semalam dia mendengar -- bahwa kampungnya dilanda banjir; 2 laporan: ia bertugas membuat -- harian; 3 pemberitahuan; pengumuman: -- redaksi;
-- acara catatan laporan yg dibuat (oleh polisi) mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tt suatu perkara atau peristiwa; -- bergambar berita yg diperjelas dng gambar atau ilustrasi; -- burung berita yg belum jelas benar tidaknya; -- duka berita kematian; -- hangat berita yg masih baru; -- inti berita yg paling pokok atau penting; berita utama; -- keluarga berita yg berisikan hal-ihwal keluarga, spt kelahiran, ulang tahun, perkawinan, perceraian, dan kematian (biasanya disiarkan melalui radio): -- kematian berita tt kematian seseorang; -- khas berita yg berisi masalah khusus, msl perkosaan atau pelacuran yg disajikan dng cara tertentu; -- kilat buletin; -- kriminal berita atau laporan tt kejahatan yg diperoleh dr polisi; -- lokal berita tt peristiwa yg terjadi pd suatu tempat tertentu; -- lutut berita yg bersumber dr pihak yg tidak layak dipercaya; -- negara berita resmi negara yg biasa diterbitkan pemerintah, berisi pengumuman yg ditujukan kpd seluruh warga negara mengenai berlakunya undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, atau produk legislatif lainnya; -- penting berita yg perlu segera disampaikan kpd yg berkepentingan; -- peringatan berita yg mengingatkan akan adanya sesuatu yg akan terjadi; -- polisi berita atau laporan yg berasal dr polisi, biasanya tt peristiwa yg menyangkut kejahatan; -- rekaan berita yg dibuat-buat untuk tujuan tertentu; -- sensasi berita yg terlalu dibesar-besarkan dan untuk menarik perhatian masyarakat; -- sepekan majalah mingguan; -- singkat berita secara singkat tt peristiwa yg sedang terjadi; -- utama berita inti;
ber·be·ri·ta v memberi kabar; memberi laporan; bercerita;
pergi tempat bertanya, pulang tempat - (berkenaan dng orang cerdik pandai), pb jika akan berangkat, hendaklah meminta nasihatnya dahulu, dan jika pulang, hendaklah memberi laporan kepadanya;
mem·be·ri·ta·kan v 1 mengabarkan; mewartakan: mereka - bahwa pelaksanaan konferensi itu ditunda; 2 melaporkan; memberitahukan: kantor cabang itu sudah - kebakaran gedungnya ke kantor pusat;
pem·be·ri·ta n orang yg menyiarkan berita; juru kabar;
pem·be·ri·ta·an n 1 proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); 2 perkabaran; maklumat
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore berita in SinonimKata.com >