Definisi 'ahli'

Indonesian to Indonesian
noun
1 orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian); 2 a mahir benar: dia seorang yg -- menjalankan mesin itu;
-- agama orang yg mendalami ilmu agama dan ketuhanan; ulama; alim; -- bahasa orang yg mahir dl pengetahuan bahasa; -- bedah dokter ahli dl hal membedah (operasi); -- bumi orang yg ahli dl pengetahuan tanah; -- filsafat orang yg memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; filsuf; -- fisika orang yg ahli dl bidang fisika; fisikawan; -- fitopatologi orang yg ahli dl bidang ilmu penyakit tumbuh-tumbuhan; -- gempa ahli seismologi; -- geofisika orang yg ahli dl menentukan ciri fisik bumi dg menggunakan metode fisika kuantitatif; -- geologi orang yg ahli dl menafsirkan struktur, asal mula, dan perkembangan bumi serta isinya; -- geologi minyak ahli geologi yg bekerja dl kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan gas bumi; -- hadis orang yg ahli dl seluk-beluk hadis; -- hukum orang yg mahir dl ilmu hukum; -- ibadah orang yg taat menjalankan kewajiban agama (Islam dsb); -- ilmu racun orang yg mahir dl pembuatan dan penawar racun; -- informasi petugas informasi yg memiliki keahlian tertentu dan mampu mengelola perpustakaan ilmiah, penekanan tugasnya lebih diutamakan pd keahlian dl pemberian jasa informasi dp pengetahuan tt suatu ilmu; -- matematika orang yg ahli dl bidang matematika; matematikawan; -- media seseorang yg memiliki pengetahuan yg luas dl media pendidikan; -- mesin kapal Lay perwira bagian mesin kapal niaga yg tugasnya menjalankan, merawat, dan memperbaiki semua mesin di kapal; -- mikologi orang yg ahli dl bidang cendawan; -- multimedia orang yg menguasai bidang komunikasi perantara (perhubungan); -- nujum 1 orang yg pandai meramalkan sesuatu dng melihat bintang; 2 orang yg pandai meramal nasib orang dng melihat tapak tangan dsb; -- obat orang yg ahli dl hal obat-obatan; -- patung orang yg ahli dl membuat patung; -- peneliti muda pangkat peneliti golongan IV/c, satu tingkat di bawah ahli peneliti madya, satu tingkat di atas peneliti madya, setaraf dng pembina utama muda dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- peneliti madya pangkat peneliti golongan IV/d, satu tingkat di bawah ahli peneliti utama, satu tingkat di atas ahli peneliti muda, setaraf dng pembina utama madya dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- peneliti utama pangkat peneliti yg tertinggi golongan IV/e, satu tingkat di atas ahli peneliti madya, setaraf dng pembina utama dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- pikir ahli filsafat; -- purbakala orang yg ahli dl bidang ilmu sejarah dan benda purbakala; -- seismologi orang yg ahli dl cabang ilmu yg menelaah getaran bumi, baik yg disebabkan oleh alam maupun buatan; ahli gempa; -- sejarah orang yg paham dl ilmu sejarah; -- sihir orang yg memiliki dan menguasai ilmu sihir; juru teluh; -- sufi ahli tasawuf; ahli suluk; -- suluk orang yg menganut dan melaksanakan tarekat tertentu untuk mendekatkan diri kpd Tuhan; -- tafsir orang yg ahli dl menerangkan maksud ayat-ayat Alquran; -- tarekat ahli suluk; -- tarikh ahli sejarah; -- tasawuf 1 orang yg mahir dl ilmu tasawuf; 2 orang yg menganut dan melaksanakan tasawuf; -- Taurat 1 Isl penganut ajaran kitab Taurat pd zaman Nabi Musa a.s.; 2 Kris pengajar dan penafsir Kitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa (Taurat atau Pentateukh); -- tetas orang yg mempunyai keahlian dl bidang penetasan telur;
ber·ke·ah·li·an v memiliki keahlian; mempunyai kepandaian;
meng·ah·li·kan v mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: tidak sedikit orang asing yg ~ dirinya dl membatik;
ke·ah·li·an n kemahiran dl suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan)
source: kbbi3

2 anggota; orang(-orang) yg termasuk dl suatu golongan; keluarga atau kaum;
-- bait sanak keluarga serumah; kerabat terdekat; -- famili sanak saudara; -- hadis orang yg berpegang pd hadis; pemegang hadis; -- kitab orang-orang yg berpegang pd ajaran kitab suci selain Alquran; -- kubur orang-orang yg telah meninggal; penghuni kubur; -- maksiat orang yg gemar melakukan perbuatan yg tercela, buruk, dsb; -- peserta pemegang saham; -- rumah keluarga seisi rumah; -- sufah orang yg turut hijrah bersama Nabi Muhammad saw. dr Mekah ke Medinah dng membawa harta seadanya, dl keadaan serba kurang; -- sunah kaum muslimin yg mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw.; -- sunah waljamaah kaum muslimin yg mengikuti ajaran Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., dan menerima ijmak ulama; -- waris orang yg berhak menerima warisan (harta pusaka)
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore ahli in SinonimKata.com >