Definisi 'adik'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 saudara kandung yg lebih muda (laki-laki atau perempuan): -- kandung; 2 kerabat yg lebih muda (dr pertalian kekeluargaan);
-- bungsu adik yg termuda; -- ipar adik suami atau adik istri; -- seayah adik berlainan ibu; -- seibu adik berlainan ayah; -- seibu seayah adik kandung; -- sepupu anak adik atau kakak ayah atau ibu, sbg saudara yg lebih muda (laki-laki atau perempuan) ;
ber·a·dik v 1 memanggil orang dng sebutan adik; 2 mempunyai adik;
adik-ber·a·dik n 1 (berlaku) sbg saudara (adik dan kakak): marilah kita bicarakan perkara itu secara ~;
ber·a·dik-ber·ka·kak v selaku adik dan kakak; bersaudara (spt adik dan kakak);
mem·per·a·dik v menganggap (memandang, memanggil, memperlakukan sbg) adik
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore adik in SinonimKata.com >