Definisi 'xerophthalmy'

English to English
noun
1 Xerophthalmia. Terjemahkan
source: webster1913


Visual Synonyms